Orlice Mattoni 2018

Již 145 let provází minerální vodu Mattoni symbol červené orlice. Orel vychází z rodinného erbu Heinricha Mattoniho (zakladatele značky). Tato osobnost je v projektu zásadní. Mattoni mě inspiroval svým celoživotním úsilím. Oslavuji jeho myšlenku – spojování. Vybudoval velkou značku, dokonce i železnici, rozšířil export a často cestoval.
Dálnice spojuje společnost. Spojuje vesnici s městem. Přibližuje zboží a služby. Tvarosloví této orlice je inspirované dopravními značkami. Řidič sdělení tak snadno přečte. Orlice symbolizuje vidinu budoucnosti, odkazuje do dálky a můžeme v ní najít gesto nekončící kvality a pokračující tradice. Celkový vzhled a poslání orlice vysvětluje proč je důležité zasazení tohoto projektu do krajiny.

Napsali o mně:

http://www.kmv.cz/cs/tiskove-zpravy/mattoni-orli-u-dalnic-se-zmeni-na-umelecka-dila

https://www.mediaguru.cz/clanky/2018/06/mattoni-meni-sve-orlice-v-krajine-v-umelecka-dila/

https://www.denik.cz/ekonomika/orlice-mattoni-pretvori-umelci-podle-kmv-tak-mohou-tyto-nosice-zustat-v-krajine-20180618.html

http://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/mattoni-orli-u-dalnic-se-zmenili-na-umelecka-dila-navrhla-je-studentka-avu-i-slavna-graficka